Biz Kimiz

Biz Kimiz

Lions; Törel İlkeleri, Amaçları ve Amblemi ile iyi vatandaşlığın temel ilkelerini içerir. Düşünen dünyaya mal edilebilmeleri için bunlar; incelenmeli, anlaşılmalı, uygulanmalı, kısaca yaşanmalıdır. Uygulanma şekilleri yıllar geçtikçe zorunlu olarak değişimlere uğrayabildiği halde, bu temel ilkeler canlı bir yaşam felsefesini oluşturur.

Lions Dünyanın en etkin Sivil Toplum Kuruluşlarından birisidir. Genel anlamda kendimizi 10 madde altında özetleriz:

1. Küresel bir örgütüz… Lions, tüm dünyada 206 ülke ve coğrafi bölgede, 1,35 milyon Lion ile 150,000 Leo insanlığa karşılıksız hizmet etmektedir.

2. Mükemmel bir organizasyonumuz vardır… Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin organizasyonu, birçok gelişmiş ülkede örnek organizasyon olarak üniversitelerde ders olarak okutulmaktadır. Özellikle hızlı karar alabilme yeteneği ve lider yetiştirme özellikleri nedeniyle benzeri kurumlara örnek gösterilmektedir.

3. Yöremize ve insanımıza hizmet ederiz… Tüm dünyada hem küresel hem de yöresel özelliklerini Lions kadar iyi değerlendirebilen bir başka uluslararası kuruluş yoktur. Lion’lar yörelerine hizmet ederken aynı zamanda Uluslararası Lions’un evrensel amaçları doğrultusunda çalışmalar da yaparlar ve kalıcı eserler bırakırlar.

4. Yapılan bağışlar %100 hizmete gider… LCIF Financial Times tarafından ‘En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu’ seçilmiştir. Bu seçimde Lions’un organizasyon yeteneğinin yanısıra yapılan bağışların hizmete yönlendirilmesindeki başarısı da çok büyük etken olmuştur. Yapılan bağışlar idari giderler için kesinlikle kullanılmaz.

5. Zengin bir geçmişimiz vardır… 1925 yılında Lions’un ana programı olarak kabul edilmiştir. Yapılan tüm hizmetlerin yanısıra sadece sight First kampanyaları sonucunda toplanan bağışlarla; 67 göz bankası, birçok göz hastanesi ve teşhis merkezi kurulmuş, 7.3 milyon insana katarakt ameliyatı yaptırılmış, 20 milyondan fazla insan tedavi edilmiş ve 100 milyonlarca insan taramadan geçirilmiş, nehir körlüğü önlenmiş, trahomla büyük bir savaş içine girilmiş ve 40 a yakın göz hastanesi hizmete sokulmuştur.Sadece bunlar dahi Lions’un onurlu geçmişinin ne kadar zengin olduğunun bir göstergesidir.

6. Pratiğiz, organizasyon becerimiz eşsizdir… Lions, afet ve acil yardım gerektiğinde çok hızlı hareket edebilmektedir. Bunu Marmara depreminin de dahil olduğu birçok doğal afet sonrasında göstermiştir.

7. Yüreğimiz geniştir, cömertiz, açığız… Lion’lar toplumun ‘İyi İnsanları’dır. Bir Lion’un toplumun yaşam seviyesini biraz daha ilerletmek için harcadığı çabayı birçok insan yaşamında bir kez bile harcamamıştır.

8. Kendimizi sürekli geliştiririz… Lions bir ‘Liderlik Okulu’dur. Kendi üyeleri için geliştirdiği programlarla uyguladığı kişisel gelişim programları eşsizdir.

9. Takım çalışması yaparız… Öncelikle takım deriz. Herşeyden önce ‘Biz’ demeyi öğreniriz. Lion’ların en büyük özelliği bu’dur.

10. Birlikteliğimizin değerini biliriz… İnsanlar ancak sevdikleriyle birlikteyken mutlu olabilirler. Biz Lion’larda sevdiklerimizden oluşan Lions Ailesi ile birlikte olmaktan ve paylaşmaktan her zaman mutlu oluruz.

Daha fazla bilgi için Uluslararası Lions El Kitabından, Özet bilgi için Önemli bir şeyin parçası olmak ve Lions el broşürü’ nden veya Hoşgeldinizkitapçığından faydalanabilirsiniz…